Privacybeleid


Laatste update: 05/08/2020

De persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door MAENHOUT BVBA.

Onder persoonlijke informatie wordt verstaan: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail, adres, enz. informatie met betrekking tot de pagina's die bezocht worden op de website, alle informatie die vrijwillig wordt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van een enquête en/of inschrijvingen op de site).

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik. Zij kunnen tevens gebruikt worden om de inhoud van de website te verbeteren. Zij kunnen gebruikt worden om u te contacteren voor marketingdoeleinden.

MAENHOUT BVBA heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en het verlies, misbruik of verandering ervan tegen te gaan.

In ieder geval wordt uw e-mailadres wordt niet aan deze derden doorgegeven behalve met uw voorafgaandelijke toestemming, met uitzondering van onze commerciële partners, voor marketingdoeleinden..

Indien u dit niet wenst, kan u ons altijd een e-mail sturen naar info@maenhout.be of per schrijven aan Hooiemeersstraat 2, 8710 Wielsbeke.

Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Onze website herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen. Bijkomend zullen wij het IP-adres van uw internet provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina's op de website. 

Links

Mogelijk zal u links vinden op de website naar andere websites. Zodra u de website verlaat is de privacy policy van MAENHOUT BVBA niet meer van toepassing. MAENHOUT BVBA is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

Privacy policy aanvaarden

Deze Privacy policy informeert u over het gebruik van de website van MAENHOUT BVBA en het daarbij gepaarde gegevensverkeer. Door op de website te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erken en aanvaardt u de Privacy policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze privacy policy wordt omschreven.

Gegevens wijzigen of verwijderen

In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht om zijn gegevens te raadplegen en het recht om wijzigingen aan te brengen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@maenhout.be.

Wenst u niet langer gecontacteerd te worden voor direct marketingdoeleinden, stuur ons dan een e-mail naar info@maenhout.be of per schrijven aan Emiel Clausstraat 21, 8793 Sint-Eloois-Vijve.